Werkgevers

Werving en selectie

Bent u op zoek naar personeel en wilt u hier niet te veel tijd aan besteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres! Want succesvolle werving en selectie vraagt veel meer dan gesprekken en een advertentie zetten. Voorwaarden voor een geslaagde plaatsing is een duidelijke focus, een goede voorbereiding, een daadkrachtige uitvoering en zeker een adequate opvolging. Dit betekent wederom maatwerk en de juiste relaties hebben en onderhouden. Auriga Arbeidsbemiddeling zoekt graag voor u de juiste kandidaat die snel en effectief inzetbaar is.

Outplacementtrajecten

De vraag naar een Outplacementtraject kan vele oorzaken hebben; onderlinge afspraak tussen werkgever en medewerker, ontslag, reorganisatie. Dit komt voor in individuele gevallen of als groep. De overeenkomst tussen deze aanleidingen is altijd dat de persoon in kwestie een grote verandering moet doorstaan. Daarbij spelen verwerking en acceptatie een aanzienlijke rol. Het leidt echter ook vaak tot positieve nieuwe keuzes. Dit kan iemand ook inspireren om te gaan voor wat hij of zij echt wil. Het traject bij Auriga Arbeidsbemiddeling is altijd maatwerk, omdat geen twee personen en hun situaties gelijk zijn. Een traject varieert van een doorlooplooptijd in begeleiding van 6 maanden tot 12 maanden. Soms vinden onze klanten al binnen zes maanden een nieuwe baan. Anderen hebben meer tijd nodig om een goede en bewuste (nieuwe) richting te vinden en hebben daarna nog een aantal maanden nodig voor solliciteren en het vinden van hun baan. Welk traject met welke inhoud en doorlooptijd het best geschikt is voor u of uw medewerker(s), hangt af van meerdere elementen. Wij voeren eerst een ori├źnterend gesprek met uw medewerker en schrijven dan samen met de medewerker een outplacementplan.

Tweede spoor trajecten

Re-integratie spoor 2 (2e spoor) start wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim, waardoor de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. U heeft helaas ook geen ander passend werk voor de medewerker. Een vervelende situatie, dus wat kunt u doen? Voorafgaand aan de start van het traject voeren wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u en uw medewerker. Daarna start de re-integratieconsulent van Auriga Arbeidsbemiddeling samen met de klant, een intensief zoektraject naar passende arbeid. Mocht uw medewerker over voldoende vaardigheden en een eigen netwerk beschikken, dan zal de re-integratieconsulent uw medewerker stimuleren om zelf zoekacties te starten en te solliciteren. Hij of zij gaat ook gebruik maken van het uitgebreide netwerk van werkgevers binnen Auriga. Uw medewerker wordt bij de zoekacties intensief ondersteund door de re-integratieconsulent. Uiteraard gaat deze re-integratieconsulent zelf ook actief op zoek naar een passende werkkring voor de klant. Onze consulent legt contacten met bedrijven en ondersteunt uw medewerker bij het solliciteren. Als er bij een plaatsing nog twijfels bestaan over de geschiktheid van de klant, dan kan de re-integratieconsulent een proefplaatsing adviseren. De re-integratieconsulent zorgt voor een intensieve begeleiding tijdens de proefplaatsing om calamiteiten en uitval te voorkomen. Hij/zij is tevens aanspreekpunt voor de werkgever op de werkvloer. Auriga beschikt over arbeidsdeskundigen, die in deze fase indien nodig een werkplekonderzoek verrichten. Dit om zekerheid te krijgen of de werkplek en de inhoud van het werk inderdaad passend is voor de klant. Onze intensieve contacten met diverse werkgevers -die ons op de hoogte houden van de bij hen openstaande vacatures- staan garant voor een zeer doeltreffende bemiddeling van kandidaten naar passend werk. Auriga Arbeidsbemiddeling zorgt voor plaatsing op maat! De doorlooptijd van een tweede spoor traject varieert en wordt aan de hand van het kennismakingsgesprek vastgesteld.